تامین لوله های موسسه جهادنصر برای آبیاری در استان­های خوزستان و ایلام