آرشیو دسته بندی: خدمات

تولید

تولیدات این شرکت در اقطار 100 تا 4000 میلیمتر با استفاده از فرآیند پیشرفته ماندرل[بیشتر بخوانید]

اتصالات

کلیه اتصالات GRP، از قبیل زانو در زوایای مختلف، سه راهی، فلنج، نازل، تبدیل و[بیشتر بخوانید]

ماشین کاری

در راستای کاهش هزینه های جاری شرکت و عدم وابستگی به واردات، واحد ماشین کاری[بیشتر بخوانید]

کنترل کیفیت و آزمایش

استانداردهای مختلف جهت کاربردهای مختلف لوله های GRP شرکت آویسا پارسه زابل از جمله انتقال[بیشتر بخوانید]

خدمات پس از فروش

لوله های کامپوزیتی تولیدی در کارخانه آویسا پارسه زابل تحت لیسانس فراتک نوین پارسه با[بیشتر بخوانید]

ایمنی و بهداشت

کارخانه تولیدی صنعتی آویسا پارسه زابل از ابتدای آغاز به کار در مسیر توسعه پایدار[بیشتر بخوانید]