لوله های Uni-Axial(جهت مصارف دفنی)

لوله های تک محوری از شناخته شده ترین انواع لوله ها ی GRP می باشند که از لحاظ کاربرد های زیر زمینی مناسب