بازدید مدیر شعب بانک ملت سیستان و بلوچستان از کارخانه

مدیر شعب بانک ملت سیستان و بلوچستان

مدیر شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان با حضور در کارخانه آویسا پارسه زابل از بخش های مختلف این واحد صنعتی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی کارخانه آویسا پارسه زابل، صبح روز چهارشنبه/ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ / جناب آقای شرافت نژاد مدیر و آقای اکبری معاونت شعب بانک ملت استان سیستان و بلوچستان در مجموعه صنعتی آویسا پارسه زابل حضور یافتند و از بخش های مختلف کارخانه بازدید بعمل آوردند.