بازدید مدیران عامل شهرهای جدید رامشار و تیس از ظرفیت های کارخانه

بازدید مدیران عامل شهرهای جدید رامشار و تیس از کارخانه

مدیران عامل شهرهای جدید رامشار و تیس با حضور در کارخانه آویسا پارسه زابل از ظرفیت های این مجموعه صنعتی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی کارخانه آویسا پارسه زابل، صبح روز گذشته / ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ / دکتر ابوذر نکویی مدیرعامل شهر جدید رامشار و مهندس مهدی قربانی مدیرعامل شهر جدید تیس از بخش های مختلف کارخانه آویسا پارسه زابل بازدید بعمل آوردند.