بازدید مدیر صمت شهرستان نیمروز از کارخانه

مدیر شرکت آویسا پارسه زابل گفت: برای تدوام فعالیت این واحد صنعتی، زحمات زیادی کشیده شده است و نیروهای بومی شاغل در این مجموعه سهم بسیاری در این تلاش ها داشته اند.

به گزارش روابط عمومی کارخانه، مدیر اداره صمت شهرستان نیمروز با حضور در کارخانه آویسا پارسه زابل با مدیر شرکت دیدار و از بخش های مختلف کارخانه بازدید بعمل آورد.

مهندس آرضی در این دیدار انتصاب مدیر جدید اداره صمت شهرستان نیمروز را تبریک گفت و اظهار داشت: تیم کاری آویسا پارسه زابل، حرفه ای، قابل و صددرصد سیستانی و بلوچ هستند و تنها چند نفر غیر بومی در مجموعه فعالیت دارند که این برای ما یک ارزش است.

وی تصریح کرد: اگر پروژه و مواد اولیه باشد همکاران پای کار هستند و اگر ما کوتاه نیایم پرسنل مجموعه کاملا همراهند، و یکی از مهمترین اهداف ما در این مجموعه، حفظ نیروی انسانی شایسته و بالا بردن ظرفیت تولید است‌.

وی از همت، تلاش، دلسوزی و نگاه ارزشمند مدیرکل سازمان صمت استان سیستان و بلوچستان تشکر کرد و بیان نمود: الویت ما نگاه اجتماعی به منطقه بوده است که انسان های ارزشمند دور هم جمع شوند و کارخانه را بگردانند و ثابت شده است بچه های سیستانی و بلوچستانی توانایی چرخاندن یک مجموعه صنعتی در این سطح را دارند‌.

رئیس اداره صمت شهرستان نیمروز در این دیدار عنوان کرد: سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه تولید لوله های جی آر پی در سال ۱۳۹۴ در حوزه شهرستان نیمروز به مردم منطقه امید تازه ای بخشید.

مهندس میش مست گفت: افتخار می کنیم بوجود شما و همکاران پرتلاشتان و خسته نباشید عرض می کنیم .

وی از نحوه پاسخگویی نیروهای آویسا پارسه زابل تشکر کرد و افزود: نحوه پاسخگویی همکاران شما جز ارزش های شما می باشد و خیلی مهم است که این واحد صنعتی توسط نیروهای بومی منطقه می چرخد .