بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز از کارخانه

سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز با حضور در کارخانه آویسا پارسه زابل از بخش های مختلف کارخانه بازدید و با مدیر شرکت دیدار و به گفتگو نشست.

به گزارش روابط عمومی‌کارخانه، صبح امروز / مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ / امینی راد سرپرست فرمانداری شهرستان نیمروز به همراه جهانتیغ معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی از بخش های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید به عمل آوردند.

مهندس آرضی در این بازدید ضمن تبریک انتصاب فرماندار جدید شهرستان نیمروز، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف ما این است به سمت محصولات جدید مرتبط با ماموریت مجتمع صنعتی برویم که بتوانیم از پتانسل همکاران شاغل در مجموعه بیشترین بهره را ببریم.

وی تصریح کرد: بخشی از انگیزه بنده بخاطر تلاش نیروها بومی شاغل در این مجموعه می باشد و تمام دغدغه ما این است که بتوانیم از تمام ظرفیت ها جهت حرکت رو به رشد و جلو این واحد صنعتی بهره ببریم.

امینی راد فرماندار شهرستان نیمروز‌ گفت: این واحد صنعتی یک مجموعه قابل تقدیر و حمایت است.