بازدید دادستان زابل از کارخانه آویسا پارسه زابل

دادستان شهرستان زابل با همراهی رئیس اداره صمت شهرستان نیمروز در جهت بررسی و رفع موانع تولید از کارخانه آویسا پارسه زابل بازدید و با مدیر شرکت دیدار نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی کارخانه، ظهر امروز / شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ / پورنگ دادستان شهرستان زابل با همراهی میش مست مدیر اداره صمت شهرستان نیمروز در جهت رفع موانع تولید از سالن های تولید و اتصالات و واحد کنترل کیفیت کارخانه بازدید و در ادامه با مدیر شرکت دیدار نمودند.

 

مهندس آرضی اظهار داشت: پروژه های مختلفی در سطح کشور انجام داده ایم که شاخص ترین آن تولید لوله با سایز ۲۸۰۰ جهت انتقال پسآب شهر تهران به دشت ورامین برای اولین بار در کشور در این واحد صنعتی بوده است.

 

وی موضوع بازار را مهمترین مسئله شرکت عنوان و تاکید کرد: بها دادن به صنعت به تنهایی می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد و ما با تمام سختی ها اینجا ایستاده ایم تا به رشد و پیشرفت صنعت منطقه و کشور کمک کنیم.

 

دادستان شهرستان زابل در این بازدید، ارزش معنوی و اقتصادی ایجاد و توسعه این صنعت در منطقه را ستود و بر پیگیری مسقیم رفع موانع تولید با استفاده از همه ظرفیتهای ارگان متبوع و پاسخگو نمودن مسئولین مرتبط دولت، تاکید نمود.