بازدید جمعی از اساتید دانشگاه زابل از کارخانه آویسا پارسه زابل

مدیر شرکت آویسا پارسه زابل گفت؛ پیوند صنعت با دانشگاه می تواند زمینه ساز توسعه هر چه بیشتر صنعت گردد.

به گزارش روابط عمومی کارخانه، صبح روز چهارشنبه / مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ / مدیر امور پژوهشی و جمعی از اساتید دانشگاه زابل با حضور در کارخانه آویسا پارسه زابل، از ظرفیت های این واحد صنعتی در بخش های مختلف بازدید بعمل آوردند.

مهندس آرضی اظهار داشت: پیوند صنعت و دانشگاه در همه جای دنیا زمینه ساز توسعه و پیشرفت هر کشور خواهد بود.

وی مهمترین ویژگی در فرایند تولید محصولات کارخانه آویسا پارسه زابل را استفاده از دانش فنی عنوان و بیان کرد: این واحد صنعتی تحت لیسانس مرکز تکتولوژی فراتک فعالیت می نماید که یکی از سه مرکز تخصصی در تراز جهانی است.

مدیر واحد صنعتی آویسا پارسه زابل سرانه مصرف کامپوزیت در دنیا را رو به رشد بیان و تصریح کرد: سرانه مصرف کامپوزیت در حال حاضر در کشور بسیار پایین است و نقش دانشگاه در این زمینه می تواند پر رنگ باشد.

دکتر علی شهریاری مدیر امور پژوهشی دانشگاه زابل از مدیر شرکت جهت باردید از ظرفیت های دانشگاه دعوت و عنوان کرد: در دانشگاه زابل ظرفیت های خوب آزمایشگاهی، آنالیزی و سنجش دقیق وجود دارد که امیدواریم زمینه ساز همکاری و پیوند بیشتر دانشگاه با صنعت گردد.

رییس دانشکده علوم پایه در این دیدار عنوان کرد: امیدوارم هر چه زودتر ارتباط بین دانشگاه و این مجموعه صنعتی اتفاق بیافتد .

خانم دکتر سوری نظامی گفت: کار کارخانه آویسا پارسه زابل که زمینه ساز اشتغال حدود ۴۰۰ نفر نیروی بومی شده است بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و متاسفانه دانشگاه تاکنون از این ظرفیت صنعتی و فناوری منطقه و کشور غافل مانده است.