کارگران آویسا پارسه در هفته کار و‌کارگر به یاری بیماران نیازمند‌ خون شتافتند

کارگران کارخانه همراه با مدیر شرکت و معاون‌ مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زابل با حضور در خانه بهداشت کارخانه آویسا پارسه زابل با اهداء خون در ششمین‌ روز از هفته کار و کارگر به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند .

 

به گزارش روابط عمومی کارخانه، صبح امروز دوشنبه / ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ / با حضور اکیپ سیار انتقال خون شهرستان زابل، آرضی مدیر شرکت آویسا پارسه زابل، مجتبی زاده میر معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زابل و جمعی از کارگران مجموعه با حضور در محل خانه بهداشت کارگری کارخانه با اهداء خون در ششمین روز از هفته کار و کارگر به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند.