کنترل کیفیت و آزمایش

استانداردهای مختلف جهت کاربردهای مختلف لوله های GRP شرکت آویسا پارسه زابل از جمله انتقال آب آشامیدنی، جمع آوری فاضلاب های شهری و پسابهای صنعتی و برخی مواد شیمیایی بکار گرفته می شوند. ویژگی های استانداردهای مختلف، برمبنای کارایی لوله ها برای مصارف خاص بر اساس عمر مفید می باشد.

استانداردهای ملی ایران ISIRI  :

در حال حاضر موسسه ملی استاندارد ایران استاندارهای ساخت لوله هایGRP  را تدوین نموده است. و شرکت آویسا پارسه زابل موفق به دریافت این استانداردها شده است. استاندارهای ملی دریافتی به شماره های زیر می باشد:

نوع لوله

شماره استاندارد
لوله های تحت فشار 10729 ISIRI
فاضلاب ثقلی 10730 ISIRI
اتصالات لوله GRP انعطاف پذیر 11432 ISIRI
لوله الیاف شیشه مورد استفاده در شبکه جمع آوری فاضلاب و لوله های تحت فشار 11433 ISIRI

استاندارد ASTM

در حال حاضر چندین استاندارد مختلف  ASTM برای این لوله ها جهت مصارف مختلف وجود دارد. استانداردهای مزبور شامل آزمون های تایید صلاحیت و تست های کنترل کیفی است.

استاندارد کد نوع لوله
ASTM D3262 فاضلاب ثقلی
ASTM D3517 لوله تحت فشار
ASTM D3754 فاضلاب تحت فشار

استاندارد  TSEو  ISO(CEN , TSEN)

نوع لوله استاندارد
سیستم های آبرسانی لوله های GRP بصورت تحت فشار یا ثقلی TSEN 1796
سیستم فاضلاب یا زهکشی لوله های  GRP بصورت ثقلی یا تحت فشار TSEN 14364
سیستم آبرسانی بصورت تحت فشار یا ثقلی در لوله های GRP TSEN 10639
سیستم فاضلاب یا زهکشی لوله های GRP بصورت تحت فشار یا ثقلی TSEN 10467

استاندارد AWWA و ASME

AWWA  C 950 یکی از جامع ترین استانداردهای تعریف شده برای لوله های GRP می باشد. این استاندارد در کاربرد خطوط انتقال آب تحت فشار ، دارای مشخصات کامل برای لوله و اتصالات می باشدکه بر اساس آزمایش های کنترل کیفیت و تعیین صلاحیت طبق الگوی مناسب طراحی شده است. AWWA  راهنمای استاندارد AWWA C 950 را تحت نام M45 تدوین نموده که چندین بخش آن به طراحی لوله های GRP ، در کاربردهای نصب مدفون و روی کار اختصاص یافته است. لوله های GRP آویسا پارسه زابل برای پاسخگویی به نیازهای عملکردی این استاندارد طراحی شده اند.

استاندارد نوع لوله
AWWA C950 لوله تحت فشار فایبرگلاس
AWWA M45 راهنمای طراحی لوله های فایبرگلاس
ASME B31.4 لوله و خطوط لوله
ASME B16.5 (up to 24″) اتصالات لوله و فلنج
ASME B16.47 (up to 60″)
ASME B31.3 لوله های فرایندی

سایر استاندارها:

دیگر استانداردها مانند DIN، BSIنیز دستورالعمل های جامعی برای لوله های GRP  تدوین نموده اند این شرکت تولیدات خود را با شرایط و ملزومات این استانداردها تا جایی که با استانداردAWWA C 950 منافاتی نداشته باشد تطبیق داده است.

سایر استانداردها
لوله فایبرگلاس ساخته شده با رزین پلی استر DIN 16868
لوله و اتصالات در کاربردهای آب و فاضلاب SSI 5480
لوله  GRPرزین پلی استری برای انتقال آب  ISO 10639