تولید

تولیدات این شرکت در اقطار 100 تا 4000 میلیمتر با استفاده از فرآیند پیشرفته ماندرل به روش پیوسته و کاملا مکانیزه تولید می گردند. که بیانگر تجارب مهم در تولید لوله GRP است. این فرآیند امکان استفاده از الیاف پیوسته شیشه را در پیرامون لوله به همراه الیاف بریده شده ناپیوسته (CHOP) که در جهات مختلف در ترکیب لوله قرار می گیرند، فراهم می آورد. بکار گیری الیاف پیوسته در جهت محیطی پیرامون (Hoop) باعث افزایش استحکام لوله و کاهش هزینه تولید آن می گردد. بنابراین لوله های تحت فشار مدفون، فشار را در جهت محیط پیرامون (Circumferential Stress) به خوبی تحمل خواهند کرد. در این روش با استفاده از فن آوری کسب شده از متخصصان امر، از 3 نوع مواد اولیه اصلی جهت ایجاد لایه ای فشرده با حداکثر کارایی استفاده می شود.

 

علاوه بر رزین، الیاف شیشه ای پیوسته و الیاف بریده شده با هم برای استحکام حلقوی بالا و تقویت استحکام محوری و سیلیس نیز برای افزایش سفتی لوله در نزدیکی محور خنثی بکار می روند. استفاده از دو محل ریزش رزین امکان داشتن یک لایه داخلی رزین خاص با مقاومت بسیار بالا برای مقابله با خوردگی شدید را فراهم می کند. در قطرهای زیر 300 میلیمتر مواد مورد استفاده مشابه تولید پیوسته است با این تفاوت که به روش ناپیوسته تولید انجام می گیرد.