پاکسازی و جمع آوری زباله در اطراف کارخانه آویسا پارسه زابل

پاکسازی و جمع آوری زباله با همکاری کارخانه آویسا پارسه زابل و اداره محیط زیست شهرستان زابل و مشارکت بخشداری بخش صابوری شهرستان نیمروز و سازمان های مردم نهاد پاکبانان اوشیدا و ترنم تپش طبیعت در روزهای پایانی پاییز ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کارخانه آویسا پارسه زابل، صبح امروز /سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱ / پاکسازی و جمع آوری زباله در اطراف کارخانه آویسا پارسه زابل با همکاری اداره محیط زیست شهرستان زابل و کارخانه تولید لوله های GRP و مشارکت بخشداری بخش صابوری شهرستان نیمروز و سازمان های مردم نهاد پاکبانان اوشیدا و ترنم تپش طبیعت برگزار شد‌.

بنا بر این گزارش، در پایان این مراسم رئیس و کارکنان اداره محیط زیست شهرستان زابل و سازمان های مردم نهاد پاکبانان اوشیدا و ترنم تپش طبیعت از خطوط تولید و واحد کنترل کیفیت کارخانه بازدید بعمل آوردند .